MAPS ThermoMesh Referencje Firma Kontakt
pl en

System MAPS to mobilna rejestracja czynności
w czasie i przestrzeni

umożliwia automatyzację procesu rejestracji i analizę rodzaju
oraz czasu trwania czynności wykonywanych przez daną osobę

Dowiedz się więcej

Poproś o wycenę

Zaufali nam

Partnerzy biznesowi


O systemie MAPS - korzyści dla klienta


Innowacyjny i sprawdzony System MAPS umożliwia maksymalizację efektywności pracy zespołowej i indywidualnej, wykorzystania zasobów, a także niezawodności działania infrastruktury technicznej. Jego szczególnie wartościową, innowacyjną funkcjonalnością jest możliwość nagrywania notatek głosowych, konwertowanych na tekst.


System MAPS znajduje zastosowanie w obszarze utrzymania ruchu, zarządzania mediami i zarządzania produkcją. Wykorzystywany jest do:

 • zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu - automatyzacja rejestracji potwierdzeń wykonania zadań serwisowych, inspekcyjnych, kontrolnych, BHP, między innymi takich jak: wszelkiego rodzaju przeglądy, regulacje, usterki, przezbrojenia, odczyty liczników i wiele innych
 • zwiększenia efektywności działania parku maszynowego - automatyzacja procesów raportowania i obsługi wraz z możliwością wielowymiarowej analizy zgromadzonych danych tworzy silne podstawy do ciągłego podnoszenia efektywności
 • zarządzania pracą poszczególnych pracowników oraz zespołów stałych i zadaniowych - definiowanie i alokacja zadań oraz analiza efektywności pracy.


System MAPS jest bardzo wygodny w użytkowaniu przez pracowników, menedżerów, jak też i analityków zgromadzonych danych.


 • Gest kliknięcia

  Rejestracja: 1 kliknięcie

  Sensor MAPS pozwala szybko oraz łatwo zarejestrować zdarzenie lub czynność. Wystarczy przyłożyć go do zakodowanej karty lub nalepki i nacisnąć przycisk.

 • Mówienie

  Funkcja notatek głosowych

  Sensor MAPS wyposażony został w interfejs głosowy, dzięki któremu możliwa jest rejestracja krótkich komunikatów głosowych, stanowiących np. uwagi czy komentarze podczas wykonywania pracy. Dane te są automatycznie konwertowane i prezentowane jako tekst.

 • Ikona czytania książki

  Komfortowe stosowanie

  Wygodny klips na pasek z rozwijaną linką sprawia, że sensor MAPS jest zawsze dostępny i nie przeszkadza w wykonywaniu bieżących obowiązków. Karty RFID zgrupowane są w tablice lub zamocowane pojedynczo w miejscach wybranych przez Klienta.


 • Rok pracy na jednej baterii

  Sensor MAPS zasilany jest przez pojedynczą baterię, która wystarcza na 1 rok użytkowania. Co ważne, w trakcie jej wymiany nie dochodzi do utraty danych odczytanych przez sensor.

 • Ikona aparatu

  Przetwarzanie zdjęć

  System MAPS umożliwia rejestrację i przetwarzanie dokumentacji zdjęciowej. Ma to zastosowanie m.in. w procesach projektowych, utrzymania ruchu, obsłudze reklamacji. Każde zdjęcie można w prosty sposób powiązać na osi czasu z czynnością, lokalizacją pracownika i notatką głosową itp.

 • Ikona mikroskopu

  Dodatkowe możliwości

  Sensory MAPS wyposażone są w dodatkowe urządzenia pomiarowe: termometr, higrometr, barometr, akcelerometr, magnetometr, czujnik natężenia światła i żyroskop. Ich wykorzystanie możemy dopasować do Państwa indywidualnych potrzeb.

Łatwe wdrożenie i użytkowanie - tylko 4 kroki

System MAPS charakteryzuje się łatwym i szybkim wdrożeniem - bez zakłócania obowiązków pracowników Klienta. Ponadto, jego rozwój Klient może prowadzić we własnym zakresie wraz ze wzrostem potrzeb biznesowych.


01

Zwymiarowanie potrzeb Klienta

Zdefiniowanie procesów, czynności oraz zakresu infrastruktury technicznej Klienta objętych Systemem MAPS.

02

Dostawa sprzętu i szkolenie użytkowników

Przekazanie produktu Klientowi - indywidualnie dobranego rozwiązania - oraz szkolenie pracowników z jego obsługi.

03

Użytkowanie przez Klienta

Klient może prowadzić wielowymiarowe analizy efektywności procesów i zespołów za pomocą programu Microsoft Excel. Dowolne typy raportów: końcowe, okresowe, ad hoc, itp.

04

Samodzielny rozwój przez Klienta

Klient może samodzielnie zarządzać rozwojem wraz ze zmianą swoich potrzeb biznesowych. Możliwy wzrost ilości urządzeń, czynności, pracowników i zespołów.

Zastosowania i branże


 • Zarządzanie

  Utrzymanie ruchu

  W dotychczasowej praktyce przedsiębiorstwa, szczególnie problematycznym jest brak niezależnego potwierdzenia co do faktu i czasu wykonania poszczególnych etapów procesu. Często relacje pomiędzy pracownikami produkcji a pracownikami służb utrzymania ruchu oparte są na komunikacji ustnej. Takie rozwiązanie stanowi źródło niepewności i nieporozumień na temat faktycznego przebiegu zdarzeń.
  System MAPS niweluje wyżej opisane utrudnienia w procesach realizowanych w ramach Utrzymania Ruchu. Ponadto pozwala na realizację następujących celów:

  1. 1. skrócenie czasu raportowania wykonanych zadań,
  2. 2. skrócenie czasu analiz,
  3. 3. zwiększenie niezawodności działania infrastruktury technicznej.
 • Zaiarno

  Uprawy pod osłonami i szkółkarskie

  Rozwiązania oferowane przez System MAPS mają szerokie zastosowania w uprawie oraz dystrybucji warzyw i roślin. Głównym obszarem wykorzystania jest rejestracja potwierdzeń wykonywanych czynności - zadania podejmowane przez pracowników podlegają mobilnej rejestracji w czasie i przestrzeni. Ponadto, wykorzystanie funkcjonalności nagrywania notatek głosowych i ich automatycznej konwersji na tekst w referencji do danego zadania / pracownika / stanowiska pracy niweluje konieczność odręcznego notowania uwag i komentarzy powstałych w trakcie prowadzonych prac oraz pozwala na precyzyjną deskrypcję zjawisk zachodzących w toku pracy i wpływających na jej efektywność, np. zgłoszenie niekorzystnych zmian w uprawianych roślinach, usterek, zgłoszenie brakującego komponentu, jak też rejestrację ilości wykonanej pracy.

 • Kosmetyki

  Przemysły: farmaceutyczny i kosmetyczny

  Funkcjonalności Systemu MAPS mają szerokie zastosowania w przemysłach farmaceutycznym i kosmetycznym. Głównym obszarem wykorzystania jest rejestracja potwierdzeń wykonywanych czynności - zadania podejmowane przez pracowników podlegają mobilnej rejestracji w czasie i przestrzeni. Ponadto, wykorzystanie funkcjonalności nagrywania notatek głosowych i ich automatycznej konwersji na tekst w referencji do danego zadania / pracownika / stanowiska pracy niweluje konieczność odręcznego notowania uwag i komentarzy powstałych w trakcie prowadzonych prac oraz pozwala na precyzyjną deskrypcję zjawisk zachodzących w toku pracy i wpływających na jej efektywność, np. zgłoszenie niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu parku maszynowego i ciągów technologicznych, usterek, jak też rejestrację wykonanych działań obsługowych i naprawczych, BHP, kontroli jakości, itp.

 • Ikona czytania książki

  Muzea, archiwa i biblioteki

  Innowacyjność i kompleksowość Systemu ThermoMesh w połączeniu z dostępnością online 24h w dowolnego miejsca bardzo dobrze odpowiada wymaganiom ochrony cennych zbiorów i obiektów przechowywanych w muzeach, archiwach i bibliotekach. Dzięki elastyczności i precyzji Systemu ThermoMesh można dokładnie określić warunki mikro-klimatyczne w poszczególnych punktach obiektów przestrzennych, a następnie monitorować je online. ThermoMesh umożliwia precyzyjne definiowanie granicznych parametrów środowiska przechowywania oraz generowanie powiadomień alarmowych (SMS, e-mail) w przypadku ich przekroczenia.


 • Fabryka

  Produkcja

  W procesie produkcyjnym istotne jest gromadzenie informacji dotyczących czasu trwania oraz przebiegu procesu przy równoczesnej ocenie efektywności pracy. Automatycznie zgromadzone dane posłużą analizie przebiegu procesów i stanowić będą podstawę do podjęcia działań zmierzających do poprawy przebiegu produkcji oraz efektywności pracy. Na podstawie tych danych możliwe będzie, m.in.:

  1. 1. określenie, czy poziom efektywności pracy wynika z przyczyn zależnych bądź niezależnych od pracownikówi, chociażby takich jak brak komponentów czy usterka urządzenia,
  2. 2. określenie, jaka jest wydajność poszczególnych pracowników (również w oderwaniu od stanowiska pracy, jeśli zachodzi sytuacja ich okresowej zmiany).
 • Mięso i drób

  Przemysły: mięsny i drobiarski

  Głównymi obszarami wykorzystania sytemu MAPS w przemyśle mięsnym i drobiarskim są utrzymanie ruchu i zarządzanie efektywnością pracy. Automatyzacja raportowania wykonanych czynności pozwala na maksymalizację efektywności parku maszynowego oraz procesów biznesowych. Zastosowanie znajduje tu także funkcjonalność notatek głosowych i ich automatyczna konwersja na tekst w referencji do danego zadania / pracownika / stanowiska pracy. Niweluje to odręcne notowanie uwag i komentarzy powstałych w trakcie pracy oraz pozwala na precyzyjną deskrypcję zjawisk zachodzących w toku pracy i wpływających na jej efektywność, np. zgłoszenie niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu poszczególnych maszyn i ciągów technologicznych, określenie zakresu stwierdzonych usterek i napraw.

 • Materiały budowlane

  Przemysł materiałów budowlanych

  Innowacyjność rozwiązań Systemu MAPS powoduje, iż bardzo dobrze odpowiada on potrzebom przemysłu materiałów budowlanych. Głównymi obszarami wykorzystania są utrzymanie ruchu oraz zarządzanie pracą zespołów. Automatyzacja procesu raportowania pozwala na maksymalizację efektywności parku maszynowego oraz procesów biznesowych. Zastosowanie znajduje tu funkcjonalność rejestracji notatek głosowych i ich automatyczna konwersja na tekst w referencji do danego zadania / pracownika / stanowiska pracy. Niweluje to konieczność odręcznego notowania uwag powstałych w trakcie prac oraz pozwala na precyzyjną deskrypcję zjawisk zachodzących w toku pracy i wpływających na jej efektywność, np. zgłoszenie niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu poszczególnych maszyn i ciągów technologicznych, określenie zakresu stwierdzonych usterek i koniecznych napraw.

 • Logo medyczne

  Szpitale, przychodnie, instytuty i laboratoria

  Innowacyjność, elastyczność i kompleksowość Systemu ThermoMesh w połączeniu z dostępnością online 24h odpowiada wymaganiom instytucji, dla których kluczowe jest zapewnienie jakości i wiarygodności badań laboratoryjnych i naukowo-badawczych. Zastosowanie Systemu ThermoMesh rozwiązuje problem ciągłego monitorowania środowiska przechowywania leków, szczepionek, próbek, materiałów referencyjnych i materiałów odniesienia. System zapewnia długotrwałe przechowywanie i wielowymiarowe analizy zebranych danych. Przydatna jest tu funkcjonalność generowania powiadomień alarmowych (SMS, e-mail) w przypadku przekroczenia zakresu zdefiniowanego przez użytkownika.

Sensory stanowią główny element systemu


Podstawowym elementem systemu MAPS są sensory. Umożliwiają one rejestrację zadań wykonywanych przez określoną osobę poprzez skanowanie kart w technologii RFID. Urządzenia posiadają duży zapas pamięci wewnętrznej FLASH, na której zapisują zarejestrowane zdarzenia. Gdy następuje zdarzenie skanowania karty RFID, sensor przypisuje temu zdarzeniu aktualną datę i czas, co stanowi źródło danych do analizy wykorzystania zasobów w modelu analitycznym MAPS. W danym czasie jeden sensor przypisany jest i obsługuje jedną osobę. W zakładzie pracy urządzenie może obsługiwać, np. 3 pracowników pracujących kolejno na 3 zmianach.

Pobierz specyfikację techniczną sensora MAPS.
Pobierz deklarację zgodności sensora MAPS.

Sensor MAPS

Smartfon przesyła zebrane dane do chmury internetowej


W systemie MAPS smartfon odpowiada za zgrywanie danych zarejestrowanych przez sensory i ich eksport do modelu analitycznego w chmurze internetowej. Przesyłanie danych odbywa się bezobsługowo, dzięki zainstalowanej aplikacji „Panel MAPS”.

Pobierz specyfikację techniczną smartfona MAPS.

Karty RFID określają osobę, lokalizację i rodzaj wykonywanych czynności


Karty RFID reprezentują poszczególnych pracowników, lokalizacje i zadania zdefiniowane przez klienta. Tym samym system MAPS jest w pełni dostosowany do potrzeb i specyfiki funkcjonowania danego przedsiębiorstwa / firmy.

Pobierz specyfikację techniczną karty RFID.

Karty RFID zgrupowane w tablicy

Akcesoria MAPS


Poza podstawowymi komponentami systemu MAPS, w naszej ofercie dostępne są także dodatkowe akcesoria, takie jak: arkusze kart RFID, obwoluty do kart RFID, haczyki i wieszaki na sensory MAPS, klipsy do mocowania sensora MAPS na pasku, baterie do sensorów MAPS.

Pobierz katalog akcesoriów MAPS.

Model analityczny – arkusz MS Excel


Model analityczny jest narzędziem służącym do wprowadzania danych kart definiujących wymiary oraz do pobierania danych z chmury MAPS i ich analizy w zadanym okresie. Analiza danych zebranych przez system MAPS jest wykonywana za pomocą programu Microsoft Excel, natomiast dane modelu analitycznego przechowywane i przetwarzane są w chmurze internetowej InviNets MAPS. Odpowiednio przygotowany model jest w stanie pobierać dane z chmury InviNets i umieszczać je w arkuszu.

Do analiz i tworzenia raportów wykorzystywana jest funkcjonalność tabeli przestawnej. Efekt analiz prowadzonych dzięki oferowanemu systemowi widoczny jest już następnego dnia po jego uruchomieniu.

Analiza danych MAPS

MAPS + SAP moduł PM i MM


Automatyzacja wprowadzania potwierdzeń wykonania zleceń systemie SAP, w tym innowacyjna obsługa zarejestrowanych przez użytkowników notatek głosowych.


System MAPS i jego sensor to szybkie i efektywne narzędzie do rejestracji w systemie SAP procesów utrzymania ruchu, produkcji oraz gospodarki magazynowej w czasie i przestrzeni przez pracowników.

x

Masz pytania, chcesz zwiększyć efektywność swojej organizacji?


Skontaktuj się z nami.
Zadowoleni klienci to najbardziej wartościowy zasób naszej firmy. Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Podpowiedzą jak zwiększyć efektywność Twojej firmy lub instytucji.

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.

Kontakt
Kontakt